Algemene voorwaarden Shop of Trade.com

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Shop of Trade.com. Door het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst, gaat de klant akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. Aanbiedingen en prijzen: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Shop of Trade.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding of de inhoud daarvan een vergissing of fout bevat.
 3. Overeenkomst: Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Levering en leveringstermijnen: Shop of Trade.com zal zorgvuldig werken aan een snelle verwerking en levering van de bestelling. Indien een artikel niet op voorraad is, zal Shop of Trade.com de klant hiervan op de hoogte stellen en de klant de mogelijkheid bieden om de bestelling te annuleren of te wachten tot het artikel weer leverbaar is. De termijnen waarbinnen een bestelling geleverd zal worden, zijn indicatief en niet fatale termijnen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren.
 5. Betaling: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 6. Klachtenprocedure: Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen een redelijke termijn na levering schriftelijk te worden ingediend bij Shop of Trade.com. Shop of Trade.com zal binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie geven.
 7. Aansprakelijkheid: Shop of Trade.com is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook

Betreffende drank verkoop

 1. Inhoud en Ingrediënten: “Hoewel wij ernaar streven om accurate productinformatie te verstrekken, kunnen ingrediënten en voedingswaarde-informatie veranderen. Raadpleeg altijd de verpakking van het product voor de meest accurate informatie.”
 2. Opslag en Verzending: “Wij verzekeren dat alle dranken op een correcte manier worden opgeslagen en verzonden. Echter, zodra het product is afgeleverd, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het product onder de juiste omstandigheden te bewaren.”
 3. Allergie-informatie: “Sommige van onze dranken kunnen ingrediënten bevatten waarvoor bekend is dat ze allergische reacties kunnen veroorzaken bij gevoelige individuen. Controleer altijd het etiket voordat u consumeert.”
 4. Aansprakelijkheid: “De verkoper (Shop of Trade.com) is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen of bijwerkingen die voortvloeien uit het gebruik of de consumptie van de verkochte producten. Klanten worden aangeraden om producten met zorg te consumeren en bij twijfel contact op te nemen met een gezondheidsdeskundige.”
 5. Retourneren: “Vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen accepteren wij geen retouren van geopende drankverpakkingen.”

Retourbeleid

 1. Retourtermijn: Artikelen die zijn gekocht bij Shop of Trade.com kunnen binnen 5 werkdagen na de aankoopdatum worden geretourneerd, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden zoals hieronder beschreven.
 2. Staat van het artikel: Alle geretourneerde artikelen moeten in dezelfde staat zijn als waarin ze zijn gekocht. Dit betekent dat de artikelen niet beschadigd, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn.
 3. Bewijs van aankoop: Een originele kassabon of een aankoopbewijs is vereist voor alle retouren.
 4. Uitsluitingen: Vanwege hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden geretourneerd. Alle artikelen in de uitverkoop zijn definitieve aankopen en kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
 5. Ruil: Wij bieden de mogelijkheid tot ruil binnen de retour termijn, op voorwaarde dat het nieuwe artikel beschikbaar is en voldoet aan de voorwaarden van dit beleid.
 6. Beschadigde artikelen: Als u een artikel ontvangt dat beschadigd is, neem dan binnen 3 dagen na ontvangst contact met ons op.
 7. Retourproces: Breng het artikel samen met het aankoopbewijs/factuur terug naar onze winkel. Na inspectie en als aan de voorwaarden is voldaan, wordt het bedrag op de factuur terugbetaald.