Disclaimer Shop of Trade.com

Shop of Trade.com stelt deze website ter beschikking aan haar bezoekers. Shop of Trade.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze website, noch voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op of via deze website aangeboden informatie. Shop of Trade.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in de aangeboden informatie of deze te verwijderen.

Shop of Trade.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen via hyperlinks of anderszins. De op of via deze website aangeboden informatie is geen aanbod tot aangaan van enige overeenkomst.

Shop of Trade.com is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Shop of Trade.com behoudt zich het recht voor om bepaalde delen van de website of de gehele website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren voor gebruik.